Det praktiske

Forsikringer
Vi skal gøre opmærksom på, at eleverne skal have egen ulykkes- og ansvarsforsikring, da skolens forsikring normalt ikke dækker tyverier og ulykkestilfælde.

Rejseforsikring
Endvidere skal eleven have en rejseforsikring, der dækker de områder, det gule sygesikringsbevis ikke længere dækker (bla. hjemtransport ved ulykkestilfælde)

 

Indmeldelse

Download indmeldelsesblanket her

 

Fagvalgsskema 2016-2017

Download fagvalgsskema her