HØJ FAGLIGHED


På Aarhus efterskole vægter vi på faglighed og kvalitet i undervisningen højt.

 

Vi har både 9. klasse og 10. årgang og tilbyder både Folkeskolens Afgangsprøve (FP9), Den Udvidede Afgangsprøve (FP10) samt en projektklasse, der i samarbejde med undervisningsministeriet har udviklet en projektprøve.

 

Vores dygtige lærere gør sig hver dag umage for at skabe et kreativt og opfindsomt læringsmiljø. Vi bruger flittigt de mange muligheder, der er i Aarhus, aktivt i undervisningen. 

 

Noget af det særlige ved at gå på efterskole er, at lærerne ikke kun møder dig i undervisningslokalet. Vi er sammen om at skabe et efterskoleår, der både kan rykke dig fagligt, socialt og personligt.

 

Hver aften er der lektiecafé, hvor du i et hyggeligt miljø kan få hjælp til at komme i gang med din stil eller en knudret ligning. Du bestemmer selv, hvor eller hvornår du vil lave dine lektier, men i lektiecaféen er altid mindst én lærer, så du kan få god, faglig støtte til dine lektier og afleveringer.

Klasser / profiler

 

 

Hvilken klasse skal du i? 

 

På Aarhus Efterskole har vi elever i 9. og 10. klasse. I 9. klasse afsluttes året med FP9. I 10. klasse har vi fire forskellige profilklasser, der hver har deres faglige fokus og tilgang til metode.

 

9. KLASSE

Opfindsom og tankevækkende læring - både på skolen og i byen. Afsluttes med FP9. 

 

10. SPROG

Kreativt sproglaboratorium. Prøvefag: Dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik/kemi.

 

10. SCIENCE

Eksperimenterende naturvidenskab.  Prøvefag: Dansk, engelsk, matematik, tysk og fysik/kemi.

 

10. SAMFUND-IDRÆT

Bliv klogere på kroppen - og på samfundet. Prøvefag: dansk, matematik og engelsk.

 

ANDERLEDES 10. (prøvefri)

Tænk ud af boksen og brug din viden til projekter, der rykker!

Ingen prøvefag. Du afslutter året med Anderledes 10.s Ungdomsprøve.

 

 

På alle fire 10. klassesprofiler får du et bredt udvalg af fag, der åbner dig for den verden, du er en del af. Du skal vælge et af de tre profilfag, hvis du skal i 10. klasse.

 

 

 

AARHUS EFTERSKOLE · Brunbakkevej 21 · 8270 Højbjerg · Telefon: 86 27 17 77 · info@aarhusefterskole.dk  facebook.png

...