Hvad betyder det, at den nærmeste stjerne, vi kan se på nattehimlen, ligger 4,23 lysår væk?


I vores Science-lokale er der masser af instrumenter, der bare står og venter på, at vi kommer i gang.  Vi skal lære mere om lyd og lys, olie, atomers linjespektre, atomkraft og radioaktivitet. Du skal bygge robotter, skyde raketter af og beregne højden og vi skal brygge vores eget øl og undersøge, hvad alkohol egentlig er. Og alt muligt andet.

I 10. Science skal vi også ud af huset og opleve, hvordan naturvidenskaben gør sig gældende i dagens Danmark. Måske går turen til verdens største vindmøllepark ud for Djursland, eller til olieraffinaderiet i Fredericia. Måske tager vi til Steno-museet, Tangeværket, Studstrupværket eller naturvidenskabeligt fakultet på Aarhus Universitet.

Det er engang imellem godt at nørde lidt! Specielt når man nørder sammen med nogen, der brænder for de samme ting. Og i 10. Science vil vi gøre en dyd ud af at have tid til at nørde for vildt i naturvidenskabens verden.

10. science

10. science er en 10. Klasse, med FP10 prøver, der ud over undervisning i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik-kemi, samfundsfag og kristendomskundskab, ugentlig har en hel dag med profiltimer i science. Det betyder, at du får en hvid kittel til laboratoriet og får lov at være med til at afprøve, teste, smage og affyre, når der laves og opfindes forsøg.

 

I 10. Science vil du få mulighed for at tage det berømte spadestik dybere ned i de temaer, du møder i matematik- og fysik/kemitimerne. Vi vil tage fat i nogle af de lidt sjovere, sværere og vildere forsøg og problemer, der sjældent er tid til i den daglige undervisning.


I matematik kan det f.eks. være, at du ikke bare lærer om 2. gradsligninger og parabler, men også undersøger om kanonkugler og vandstråler rent faktisk bevæger sig i parabelbuer. Det kan også være, at vi kigger på astronomernes arbejde, og prøver at forholde os til de enorme afstande, som universet rummer. Hvad betyder det, at den nærmeste stjerne, vi kan se på nattehimlen, ligger 4,23 lysår væk? Og kommer vi nogensinde derud, eller skal vi måske bare drømme om at nå Mars?

AARHUS EFTERSKOLE · Brunbakkevej 21 · 8270 Højbjerg · Telefon: 86 27 17 77 · info@aarhusefterskole.dk  facebook.png

...