Fik vi sagt, at vi elsker sprog?


Kulturer og fremmedsprog

På sprog- og kommunikationsprofilen vil du naturligvis også få mulighed for at arbejde med andre landes sprog og kultur. Måske kommer du til at lære et par russiske eller kinesiske gloser. Du får også mulighed for at arbejde med et sprog, du selv synes er spændende. Vi vil også bruge det multikulturelle Aarhus og dets muligheder. Som noget helt særligt for sprog- og kommunikationsprofilen tager vi hvert år på udvekslingstur!

 

Eksempler på emner vi kan arbejde med:

Kultur - multietnicitet, finkultur

Fremmedsprog - russisk, kinesisk

Kommunikation - medier, reklamer, kropssprog

Retorik - bliv en god taler

Verdens sprog - sammenhænge og forskelle

Grammatik - ordklasser, komma

Dialekter - danske, engelske

Leg og kreativitet med ord - digtning, poetry slam

10. sprog

Hvad er sprog egentlig? Sprog kan have forskellige former - både tale, skrift, håndbevægelser, mimik og ansigtsudtryk. Sprog handler altså ikke kun om fremmedsprog som engelsk, tysk, spansk osv. Sprog er al den kommunikation, der foregår mellem mennesker - både det sagte og det usagte. På sprogprofilen vil du få en bredere forståelse for, hvad sprog er, og hvordan man kan bruge sproget. Bliv en god taler, arbejd med dit kropsprog og se eksempler på hvordan sproget kan manipulere.

 

Find ud af hvordan sproget kan bruges kreativt, dyk ned i grammatik, fonetik (sproglyde) og andre fagfordybende emner på en sjov og spændende måde. Her skal vi arbejde med nogle af alle de mange og spændende facetter af sprog og kommunikation, der findes.

AARHUS EFTERSKOLE · Brunbakkevej 21 · 8270 Højbjerg · Telefon: 86 27 17 77 · info@aarhusefterskole.dk  facebook.png

...