Bliv forkælet i 9. klasse


9. klasse

 

I 9. klasse arbejder vi frem mod folkeskolens afgangsprøve (FSA), som aflægges i slutningen af året. Du undervises i en række obligatoriske fag, men har også danskdage og matematikdage sammen med resten af skolen, hvor alle arbejder med samme projekt. Herudover er der en projektuge, hvor du dykker ned i et selvvalgt emne og fremlægger for klassen til sidst sammen med en gruppe. Arbejd med teenageidols i engelsk, lav forsøg med syrer og baser i fysik-kemi og læs om spændende personligheder i dansk.

 

Vi forkæler vores 9.klasser, og hvert efterår tager alle 9.klasser på studietur til København. Programmet for Københavnerturen varierer, men lader jer se på byens magtcentre, kulturcentre og også de mere skæve sider.

 

Du undervises i dansk, matematik, engelsk, fysik-kemi, biologi, geografi, historie, idræt, kristendomskundskab, samfundsfag og tysk.

 

På Aarhus Efterskole er kristendomskundskab og historie prøvefri fag, og vi tilbyder ikke undervisning i fransk. Året afsluttes med mundtlige FSA-prøver i dansk, engelsk og fysik-kemi og med de skriftlige FSA-prøver, der udtrækkes af undervisningsministeriet i engelsk, tysk, biologi, geografi, idræt, naturfag eller mundtlig tysk og mundtlig samfundsfag.

AARHUS EFTERSKOLE · Brunbakkevej 21 · 8270 Højbjerg · Telefon: 86 27 17 77 · info@aarhusefterskole.dk  facebook.png

...